Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p967_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

PC DÁTUM POPIS SÚBOR
2
31.12.2015
zml_20140503.pdf
3
31.12.2015
zml_2015tcom06.PDF
4
31.12.2015
zml_kpz_20130605.pdf
5
31.12.2015
zml_2015717_5_o-pripojeni
6
31.12.2015
zml_20130920_TII.pdf
7
31.12.2015
zml_2015tcom04.PDF
8
31.12.2015
zml_2011_1.pdf
9
31.12.2015
zml_2013093003_hrob_miest
10
31.12.2015
zml_hrob_20131119_21.pdf
11
31.12.2015
zml_20150115_36.PDF
12
31.12.2015
zml_20150512_hrob2.pdf
13
31.12.2015
dohoda_grant_ekopolis_201
14
31.12.2015
zml_20150717_dodatok-k-zm
15
31.12.2015
zml_stav_dozor_20130422.p
16
31.12.2015
zml_20140303_1.PDF
17
31.12.2015
zml_dexia_eurofondy_20130
18
31.12.2015
zml_20140317_SFRB.pdf
19
31.12.2015
zml_20150717_3_o-pripojen
20
31.12.2015
zml_h_20150115_34.PDF
21
31.12.2015
dohoda_20140115.pdf
22
31.12.2015
zml_20150326_2_3.pdf
23
31.12.2015
zml_dialnica_201320228.pd
24
31.12.2015
zml_20110215_1.pdf
25
31.12.2015
zml_arch_vyskum_20130422.
26
31.12.2015
zml_hrob_20131119_17.pdf
27
31.12.2015
zml_20121105_hrob.pdf
28
31.12.2015
zml_hrob_20130510.pdf
29
31.12.2015
zml_kataster_20130228.pdf
30
31.12.2015
zml.hrob._20120514.pdf
31
31.12.2015
zml_20131202_hrob3.PDF
32
31.12.2015
zml_hrob_20120823.pdf
33
31.12.2015
zml_2013093001_hrob_miest
34
31.12.2015
zml_13-2015hrob.PDF
35
31.12.2015
zml_20131202_najom.PDF
36
31.12.2015
zml._20120424.pdf
37
31.12.2015
zml_hrob_20130617.pdf
38
31.12.2015
zml_hrob_20131119_09.pdf
39
31.12.2015
zm_20130916_telekom.pdf
40
31.12.2015
zml_hrob_20130923_09.PDF
41
31.12.2015
zml_20150717_4_o-pripojen
42
31.12.2015
zml._ryb_20120614.pdf
43
31.12.2015
zml_2011.5.pdf
44
31.12.2015
zml_ZSE_Dodatok_20130411.
45
31.12.2015
zml_kpz_20130527.pdf
46
31.12.2015
zml_hrob_20131119_13.pdf
47
31.12.2015
zml_20131218_1.PDF
48
31.12.2015
zml._hrob_20120131.pdf
49
31.12.2015
zml_20140716.PDF
50
31.12.2015
zml_20150402.PDF
51
31.12.2015
zml_hrob_20130923_01.PDF
52
31.12.2015
zml_20140214.pdf
53
31.12.2015
dodatok_20111017.pdf
54
31.12.2015
zml_20110211_2.pdf
55
31.12.2015
zml_20150303_o_dielo.pdf
56
31.12.2015
zml_20150702_01_hrob.PDF
57
31.12.2015
zml_20122011.pdf
58
31.12.2015
zml_20140224.pdf
59
31.12.2015
zml_20150430_prispevok.pd
60
31.12.2015
zml_14a-2015hrob.PDF
61
31.12.2015
dodatok-c.1-k-zmluve-o-pr
62
31.12.2015
zmluva26-2015hrob.PDF
63
31.12.2015
zml_20121231_dodatoktopse
64
31.12.2015
zml_20140729.pdf
65
31.12.2015
zml_hrob_20131119_18.pdf
66
31.12.2015
zml_20110301_2.PDF.pdf
67
31.12.2015
zml_20140115.pdf
68
31.12.2015
zml.hrob_20120302.pdf
69
31.12.2015
zml_2011.6.pdf
70
31.12.2015
zml_20150512_hrob4.pdf
71
31.12.2015
zml_20150226_1.pdf
72
31.12.2015
zml_20160303_R_ STAVING_Z
73
31.12.2015
zml_20140123.pdf
74
31.12.2015
zmluva34-2015hrob.PDF
75
31.12.2015
zml_hrob_20130923_06.PDF
76
31.12.2015
zml_hrob_20131119_14.pdf
77
31.12.2015
zml_05-2015hrob.PDF
78
31.12.2015
zml_hrob_20150220.pdf
79
31.12.2015
DOHODA-010-2015-c54--SnZ.
80
31.12.2015
zml_hrob_20131119_16.pdf
81
31.12.2015
zml_11-2015hrob.PDF
82
31.12.2015
zml_12-2015hrob.PDF
83
31.12.2015
zml_vstavba20120701.pdf
84
31.12.2015
zml_20140212_1.pdf
85
31.12.2015
zml_20150309_1.PDF
86
31.12.2015
zml_20140519.pdf
87
31.12.2015
zml_20110211_4.pdf
88
31.12.2015
zmluva28-2015hrob.PDF
89
31.12.2015
zml_20141120.pdf
90
31.12.2015
zml_hrob_20131119_06.pdf
91
31.12.2015
zml_hrob_20131119_01.pdf
92
31.12.2015
zml_20111012.pdf
93
31.12.2015
zml20152108_kz.pdf
94
31.12.2015
zml_2013093004_hrob_miest
95
31.12.2015
zml_hrob_20131119_02.pdf
96
31.12.2015
zmluva41hrob29102015.pdf
97
31.12.2015
zml_20150717_o-poskytnuti
98
31.12.2015
zml_hrob19102015.pdf
99
31.12.2015
zml_20140204.pdf
100
31.12.2015
zml_20130221_osvetlenie.p
101
31.12.2015
zmluva30-2015hrob.PDF
102
31.12.2015
zml_2011.8.pdf
103
31.12.2015
zml_2015tcom03.PDF
104
31.12.2015
zml_20150217.pdf
105
31.12.2015
zml_19-2015hrob.PDF
106
31.12.2015
zml_20140514_spp.pdf
107
31.12.2015
zml_22-2015hrob.PDF
108
31.12.2015
zml_201203.pdf
109
31.12.2015
zml_20150512_plantex.pdf
110
31.12.2015
zmluva36hrob20102015.pdf
111
31.12.2015
zml.hrob_20120301.pdf
112
31.12.2015
zml_20150401.pdf
113
31.12.2015
zml_20150515_plantex2.pdf
114
31.12.2015
zml_20111006.pdf
115
31.12.2015
zml_20110211_1.pdf
116
31.12.2015
zml_20140723_03.pdf
117
31.12.2015
zmluva27-2015hrob.PDF
118
31.12.2015
zml_hrob_20131119_08.pdf
119
31.12.2015
zml_20131218.PDF
120
31.12.2015
zml.hrob_1.3.2012.pdf.PDF
121
31.12.2015
zml_hrob_20130923_07.PDF
122
31.12.2015
zml_20130830_KProspect.pd
123
31.12.2015
zml_2015tcom02.PDF
124
31.12.2015
zmluva38hrob20102015.pdf
125
31.12.2015
zml_17-2015hrob.PDF
126
31.12.2015
zml_hrob_20131119_20.pdf
127
31.12.2015
dohoda_20140115_01.pdf
128
31.12.2015
zmluva46hrob23112015.pdf
129
31.12.2015
zmluva43hrob04112015.pdf
130
31.12.2015
zml_20150512_hrob.pdf
131
31.12.2015
zmluva44hrob04112015.pdf
132
31.12.2015
zmluva31-2015hrob.PDF
133
31.12.2015
darovacia-zmluva_20150406
134
31.12.2015
zml_20140723_02.PDF
135
31.12.2015
zml_20150702_hrob.PDF
136
31.12.2015
zml_20150717_2-o-dodavke-
137
31.12.2015
zml_hrob_20131119_15.pdf
138
31.12.2015
zml_2011.1.pdf
139
31.12.2015
zml_20141105_2.PDF
140
31.12.2015
zml_201202.pdf
141
31.12.2015
zml.hrob.20120912.pdf
142
31.12.2015
zml_2013093002_hrob_miest
143
31.12.2015
zml_20120319.pdf
144
31.12.2015
zml20140402.pdf
145
31.12.2015
zml_-o_spolupraci_pri_vys
146
31.12.2015
zml_hrob_20130923_04.PDF
147
31.12.2015
zml_hrob_20131119_12.pdf
148
31.12.2015
zml_20151021_uver_VUB.pdf
149
31.12.2015
zml_15-2015hrob.PDF
150
31.12.2015
zml_20150526.pdf
151
31.12.2015
zml_hrob_20130401.pdf
152
31.12.2015
zml_dotacia_TTSK.pdf
153
31.12.2015
zml_2011.7.pdf
154
31.12.2015
zml_20110329.pdf
155
31.12.2015
zml_dodatok_20140122.pdf
156
31.12.2015
zml_hrob_20131119_04.pdf
157
31.12.2015
zml_18-2015hrob.PDF
158
31.12.2015
zml_hrob_20130923_05.PDF
159
31.12.2015
zmluva45hrob20112015.pdf
160
31.12.2015
zml_2011.2.pdf
161
31.12.2015
zml_20140602.pdf
162
31.12.2015
zml_20121102_ver_obst.pdf
163
31.12.2015
zml_2015tcom05.PDF
164
31.12.2015
zml_20131202_hrob2.PDF
165
31.12.2015
zml_20150717_1_dodatok-k-
166
31.12.2015
zml_20110920-2.pdf
167
31.12.2015
zmluva33-2015hrob.PDF
168
31.12.2015
zml_hrob_20131119_11.pdf
169
31.12.2015
zml.hrob._20120613.pdf
170
31.12.2015
zml_16-2015hrob.PDF
171
31.12.2015
zml_14b-2015hrob.PDF
172
31.12.2015
zml_20130114.pdf
173
31.12.2015
zmluva_o_dielo_20151015.p
174
31.12.2015
zml_bud_zmlve20120701.pdf
175
31.12.2015
zml_20130923_SKOLA_MLIEKO
176
31.12.2015
zml_20151030_kupna-zmluva
177
31.12.2015
zml_hrob_20130923_03.PDF
178
31.12.2015
zml_xtra_20150115_37.PDF
179
31.12.2015
zml_20130923_010.PDF
180
31.12.2015
zml_20111017.pdf
181
31.12.2015
zml_prav_sl_20120626.pdf
182
31.12.2015
zml_201201.pdf
183
31.12.2015
zml_20141105.PDF
184
31.12.2015
zml_kanal_20121120.pdf
185
31.12.2015
zml_20131218_2.PDF
186
31.12.2015
zmluva_20120423.pdf
187
31.12.2015
zml_20150326.pdf
188
31.12.2015
zml_20150512_plantex1.pdf
189
31.12.2015
zml_uver_20130725.pdf
190
31.12.2015
zml_20150129.pdf
191
31.12.2015
zml_20141219.pdf
192
31.12.2015
zml_Prima_Banka_2016.pdf
193
31.12.2015
zml_hrob_20131119_07.pdf
194
31.12.2015
zml_2011.3.pdf
195
31.12.2015
zml_20140723_01.pdf
196
31.12.2015
zmluva39hrob21102015.pdf
197
31.12.2015
zml_20150812_zod.pdf
198
31.12.2015
zml_20130904_Plantex.pdf
199
31.12.2015
zml_20101020.pdf
200
31.12.2015
zml_20130115.pdf
201
31.12.2015
zml._hrob_20120112.pdf
202
31.12.2015
zml_20120319-2.pdf
203
31.12.2015
zml_hrob_20131119_05.pdf
204
31.12.2015
zml._hrob_20120118.pdf
205
31.12.2015
zml_20140212.pdf
206
31.12.2015
zml_hrob_20131119_03.pdf
207
31.12.2015
zml_hrob_20121030.pdf
208
31.12.2015
zml_najom_byt_20130422.pd
209
31.12.2015
zmluva37hrob20102015.pdf
210
31.12.2015
zml_20-2015hrob.PDF
211
31.12.2015
zml_20140303.pdf
212
31.12.2015
zml_2011.4.pdf
213
31.12.2015
urazove_poistenie.PDF
214
31.12.2015
zml_2015tcom01.PDF
215
31.12.2015
zml_20141105_1.PDF
216
31.12.2015
zml_20110211_3.pdf
217
31.12.2015
zml_20110906.pdf
218
31.12.2015
zml_20120820.PDF
219
31.12.2015
dodatok-k-zmluve-o-nenavr
220
31.12.2015
zml_najomTJ_20130521.pdf
221
31.12.2015
zml_voda_20121120.pdf
222
31.12.2015
zml_.PDF
223
31.12.2015
zm_fin_prispevok
224
31.12.2015
zml_201517_6_29-2015hrob.
225
31.12.2015
zmluva32-2015hrob.PDF
226
31.12.2015
zml_20150309.PDF
227
31.12.2015
zml_20140210.pdf
228
31.12.2015
zml_d_20150115_35.PDF
229
31.12.2015
zml_hrob_20131119_10.pdf
230
31.12.2015
zml_20140520.pdf
231
31.12.2015
zml_hrob_20120921.pdf
232
31.12.2015
zml_h_20150115_33.PDF
233
31.12.2015
zml_20150512_hrob3.pdf
234
31.12.2015
zml_hrob_20130923_08.PDF
235
31.12.2015
zml_20120911_1.PDF
236
31.12.2015
zml_40_hrob_30102015.pdf
237
31.12.2015
zml_20150702_odielo.PDF
238
31.12.2015
zml_zse_20121121.pdf
239
31.12.2015
zml_20130709.pdf
240
31.12.2015
zml_hrob_20130906.pdf
241
31.12.2015
zml_20150306.pdf
242
31.12.2015
zml_20120911.pdf
243
31.12.2015
dohoda_20130709.pdf
244
31.12.2015
zml_20150115_32.PDF
245
31.12.2015
zml_20121010.pdf
246
31.12.2015
zmluva25-2015hrob.PDF
247
31.12.2015
zmluva42hrob02112015.pdf
248
31.12.2015
zml_hrob_20130923_02.PDF
249
31.12.2015
zml_20150216.pdf
250
08.02.2013
zml_zempres20130208.pdf
251
28.02.2013
zml_prospect_20130228.pdf
252
31.12.2015
zml syraren havran
288
29.03.2016
ENIRONMENT.2016
254
31.12.2015
zml hrob
255
31.12.2015
zml_kpz_20141010.pdf
256
31.12.2015
zml_dodatok_20120620.pdf
262
01.03.2016
zml_D-com.pdf
284
13.03.2016
zmluva ZSE
286
30.03.2016
RK cirkev naj. zmluva
287
31.03.2016
zml zdruzenie obci Basovce, Ostrov, Velke Orviste
283
04.03.2016
zml Prima Banka
289
07.04.2016
Data Center
290
12.04.2016
zml hrob
291
12.04.2016
vypozicka KRHZ-TT-106.2016-011
292
14.04.2016
ENVI PAK ZobZ
293
19.04.2016
zml hrob
294
26.04.2016
zml MADE.SK el.faktury
295
19.05.2016
zml TSK Trnavsky samospravny kraj
296
19.05.2016
zml ENVI-PAK
297
19.05.2016
zml Magna Energia
298
23.05.2016
zml TAVOS
299
23.05.2016
zml TAVOS
300
30.05.2016
zml hrob
302
22.07.2016
zml Komunalna poistovna
303
29.07.2016
zml dodatok t com huawei
304
08.09.2016
NZ byt
305
08.09.2016
NZ byt
306
08.09.2016
NZ byt
307
08.09.2016
NZ byt
308
13.09.2016
KZ PT tovar
309
26.09.2016
darovacia zmluva
310
02.10.2016
zml financne prostriedky - kniznica
311
02.10.2016
zml UREKPS frekvencie
312
19.10.2016
zml zber papiera
313
02.11.2016
zmluva - doplnok pripojenie DCOM
314
04.11.2016
zml dovera poistovna
315
07.11.2016
zml zber odpadu BOMAT
316
08.11.2016
zml jedly olej MARINOL
317
11.11.2016
zml odpad Marius Pedersen
318
11.11.2016
zml hrob 380
319
11.11.2016
zml MARINOL olej
323
23.11.2016
zml TJ Slovan
324
23.11.2016
zml TJ Slovan
325
23.11.2016
zml Prima Banka
326
30.11.2016
zml ELA CAR
327
30.11.2016
zml ELA CAR príloha
328
30.11.2016
ZML ELA CAR objednavkovy formular
329
01.12.2016
zml pozemok
330
19.12.2016
SOZA
331
03.01.2017
zml VEROBS s.r.o.
332
12.01.2017
mandatna zmluva DENEBOLA s.r.o.
333
13.01.2017
zml dodatok Slovak Telekom, a.s.
334
19.01.2017
zml Slov. Telekom doddatku k zmluvam
336
17.02.2017
zml granelam
337
01.03.2017
zml FIAT auto
339
10.03.2017
ZoD RealPlus Stav
340
15.03.2017
zml Dacia
341
15.03.2017
zml verejné obstarávanie
353
26.03.2017
zml T com dodatok
354
10.04.2017
traktor + prislusenstvo, Marian SUPA
355
18.04.2017
zml ISA Projekt
356
17.05.2017
zml TTSK
357
24.05.2017
zml BAU cargo
358
25.05.2017
zml SEAT Cordoba
359
26.05.2017
zml TTSK
361
31.05.2017
dotácia Dobrovolna Poziena Ochrana
362
07.06.2017
zml PLANTEX, s.r.o.
363
13.06.2017
zml Plantex s.r.o.
364
22.08.2017
ZMl_hrob 94
365
22.08.2017
ZML_HROB_147
366
22.08.2017
ZML_HROB_231
367
22.08.2017
ZML_HROB_239
368
22.08.2017
ZML_HROB_262
369
22.08.2017
ZML_HROB_357
370
22.08.2017
ZML_HROB_369
371
22.08.2017
ZML_HROB_385
372
22.08.2017
ZML_HROB_386
373
22.08.2017
ZML_HROB_440
374
22.08.2017
ZML_HROB_443
375
22.08.2017
ZML_HROB_444
376
22.08.2017
ZML_HROB_464
377
22.08.2017
ZML_HROB_465
378
22.08.2017
ZML_HROB_496
379
22.08.2017
ZML_HROB_529
380
22.08.2017
ZML_HROB_536
381
06.09.2017
ZML_HROB_279
382
07.09.2017
zml Fond na podporu umenia
383
13.09.2017
XtraNet internet
384
27.09.2017
zml -dohoda Organika
385
19.10.2017
zml hrob 114
386
24.10.2017
zml hrob 301
387
24.10.2017
zml hrob 302
388
24.10.2017
zml dodatok SPS spoločný úrad samosprávy
389
24.10.2017
zml spracovanie osobných údajov
390
26.10.2017
zml hrob 149
391
02.11.2017
zml hrob 258
392
02.11.2017
zml hrob 85
393
24.11.2017
zml Fond na podporu umenia
394
24.11.2017
zm.l dodatok Fond na podporu umenia
395
02.12.2017
zml odpady ENVIPACK
396
20.12.2017
SSI Shafler Systems International
397
15.01.2018
zml socialne sluzby
398
15.01.2018
zml socialne sluzby
399
15.01.2018
zml socialne sluzby
400
15.01.2018
zml socialne sluzby
401
22.01.2018
zml hrob
402
28.02.2018
zml 2018_01 hrob
403
28.02.2018
zml 2018_02 hrob
404
28.02.2018
zml 2018_03 hrob
405
07.03.2018
Poistenie ŠKOLÁK
406
14.03.2018
zml 2018_04 hrob
407
16.03.2018
zml 2018_05 hrob
408
16.03.2018
zml 2018_06 hrob
409
21.03.2018
darovacia zmluva
410
09.04.2018
zml 2018_07 hrob
411
21.02.2018
kúpna zmluva - Obec Veké Orvište a NDS a. s.
412
24.04.2018
zmluva č. 38 543 - DHZ
413
17.04.2018
zmluva o poskytnutí služieb č. 18_012 - ISA projekta, s. r. o.
415
28.05.2018
zmluva o dielo - Obec V. Orvište - BAU cargo, s.r.o.
417
08.06.2018
zmluva - P&P import s. r. o. - výkup papiera
416
08.06.2018
zmluva o obstaraní zájazdu - CK Andromeda
418
08.06.2018
zml 2018_10 hrob
419
08.06.2018
zml 2018_09 hrob
420
28.06.2018
zml 2018_12 hrob
421
06.07.2018
zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK - Obec V. Orvište
422
12.07.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - Obec V. Orvište - MAPA Slovakia Digital s. r. o. - dodatok č. 1
423
12.07.2018
Zámenná zmluva - Obec V. Orvište - E. Glasnák
424
12.07.2018
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - dodatok č. 1
425
31.07.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia ZSE
426
31.07.2018
Zmluva o dodávke elektriny
427
31.07.2018
Zmluva č. 064 - 3 - ŠP-2018 o poskytnutí účelovej dotácie
428
31.07.2018
zml 2018_13 hrob
432
05.09.2018
Zmluva o dodávke plynu - SPP
431
05.09.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
433
05.09.2018
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0921201518
434
05.09.2018
Zmluva č. 12954208U02
435
20.09.2018
Zmluva o zbere odpadu - BOMAT s. r. o. - Obec V. Orvište
436
20.09.2018
Zmluva o dielo - beger s.r.o - GDPR
437
23.09.2018
zml 2018_14 hrob
438
27.06.2018
Zmluva č. 011-4-K_2018 o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK - Obec V. Orvište
439
05.12.2017
Zmluva o nájme bytu č. 6 - Matyáš
440
31.10.2018
Zmluva o nájme bytu č. 6 - Matyáš - dodatok č. 2
441
01.11.2018
Zmluva o nájme bytu č. 6 - Melicherová
442
01.11.2018
Zmluva o nájme bytu č. 6 - Melicherová - dodatok č. 1
443
26.10.2018
Kopaničiarska odpadová spoločnosť - dodatok č. 4
444
31.10.2018
Zmluva o nájme bytu č. 2 - Melicherová - dodatok č. 2
445
19.10.2018
Kúpna zmluva - Branislav Gábriš, Daniel Gábriš
446
11.10.2018
zml 2018_15 hrob
447
11.10.2018
zml 2018_16 hrob
448
16.10.2018
zml 2018_17 hrob
449
05.11.2018
zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001493-003 o poskytnutí dotácie
450
14.11.2018
zml 2018_18 hrob
451
14.11.2018
zml 2018_19 hrob
452
13.12.2018
zml 2018_20 hrob
453
14.12.2018
Darovacia zmluva - SSI Schäfer Systems International s.r.o.
454
31.12.2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018_475-032 - Obec Veľké Orvište - MV SR
455
22.01.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE s. r. o. - Obec Veľké Orvište
456
28.01.2019
Kúpno - predajná zmluva - obec Veľké Orvište - Heribert Kaleta
457
04.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta 2019_03
458
04.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta 2019_02
459
04.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta 2019_01
460
08.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta 2019_04
461
13.02.2019
Marius Pedersen - príloha č. 2 zmluvy č. L-19_TDO_1997
462
21.02.2019
Licenčná zmluva - TENDERnet s. r. o - Obec Veľké Orvište
</