Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Ostatné

OU-PN-OSZP - ROZHODNUTIE - "IBV MLYN, Veľké Orvište"

Vyvesené dňa 23.11.2017


Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište, navrhovateľ BOMAT s.r.o.

Rozhodnutie_Intenzifikácia nakldania s odpadmi vo Veľkom Orvišti_ navrhovateľ BOMAT

Vyvesené 20.12.2017

Intenzifikacia nakladania s odpadmi Veľké Orvište, navrhovateľ BOMAT, s.r.o.

Vyvesené dňa 20.11.2017


Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište-zaslanie oznámenia o zmene

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intenzifikacia-nakladania-s-odpadmi-velke-orviste-

Vyvesené dňa 13.11.2017


Ostatné

VÝMENA JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas stránkových hodín sa v termíne do 15.11.2017 na obecnom úrade vydávajú jódové profylaktiká. Jódové tablety vydané v roku 2012 je potrebné vrátiť. K prevzatiu jódových profylaktík je potrebné priniesť občiansky preukaz. Za domácnosť môže jódové tablety prevziať jeden člen z rodiny za všetkých členov rodiny.

Vyvesené dňa: 13.10.2017

Dátum zvesenia: 15.11.2017My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište