Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p955_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Základná škola

1.– 4. ročník vo Veľkom Orvišti

tel. 033/76 24 306

e-mail: velkeorvisteskola@gmail.com

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka školy, triedna učiteľka

Mgr. Andrea Sedláková

triedna učiteľka

Jana Pálková

vychovávateľka v školskom klube detí

Mgr. Branislav Popelka

učiteľ náboženskej výchovy

Anna Miháliková

školníčka


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ vo Veľkom Orvišti

Vyvesené: 06.05.2019


OZNAMY

Vianočné prázdniny 23.12.2019 - 7.1.2020

Nástup do školy 8.1.2020 (streda)


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 8.00 hod. v budove základnej školy.


VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY : 18.4.- 23.4.2019

Nástup do školy 24.4.2019 (streda)


Pozývame Vás na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

10. apríla 2019 od 14,00 - 17, 00 hod. v budove školy.

K zápisu je potrebné predložiť:

- rodný list dieťaťa

- občiansky preukaz zákonného zástupcu

Zapísané budú deti narodené do 31.8.2013.


Základnáškola VeľkéOrvište

Vás srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

28.marca 2019

od 14:00 - 17:00 hod.

V tomto čase si môžete pozrieť:

  • zrekonštruované priestory školy
  • triedy vybavené novým nábytkom a interaktívnou tabuľou
  • práce našich žiakov
  • tvorivé dielne
  • edukačné hry na interaktívnej tabuli
  • pohybové hry

Porozprávať sa s pedagógmi a oboznámiť sa s činnosťou krúžkov a školského klubu detí.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Kontakt: č.t.:033/7624306 email:velkeorvisteskola@gmail.comMy Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište