Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p955_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Základná škola

1.– 4. ročník vo Veľkom Orvišti

tel. 033/76 243 06

e-mail: velkeorvisteskola@gmail.com

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka školy, triedna učiteľka

Mgr. Andrea Sedláková

triedna učiteľka

Jana Pálková

vychovávateľka v školskom klube detí

Mgr. Branislav Popelka

učiteľ náboženskej výchovy

Anna Miháliková

školníčka


Základná škola Veľké Orvište

Návšteva Detského dopravného ihriska vo Vrbovom - 27.apríla 2018

Každý žiak si musí priniesť prilbu. V prípade nepriaznivého počasia (dažďa) sa návšteva prekladá na iný termín.


Športová olympiáda neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany - 22.mája 2018 v Trebaticiach


ŠKOLA V PRÍRODE Nitrianske Rudno, penzión Normandia

Termín : 11. - 15. júna 2018

My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište