Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p955_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Základná škola

1.– 4. ročník vo Veľkom Orvišti

tel. 033/76 243 06

e-mail: velkeorvisteskola@gmail.com

Mgr. Daša Ábelová

riaditeľka školy, triedna učiteľka

Mgr. Andrea Sedláková

triedna učiteľka

Jana Pálková

vychovávateľka v školskom klube detí

Mgr. Branislav Popelka

učiteľ náboženskej výchovy

Anna Miháliková

školníčka


OZNAMY

25.2. - 1.3.2019 JARNÉ PRÁZDNINY


21.12.2018 (piatok) - Riaditeľské voľno z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení

23.12.2018 - 7.1.2019 - Vianočné prázdniny

8.1.2019 (utorok) - Nástup do školy

My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište