Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p1037_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Stavebné tlačivá

 1. Správne poplatky
 2. Drobná stavba
 3. Kolaudačné rozhodnutie novela
 4. Návrh na-vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fo.
 5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby po.
 6. Ohlásenie stavebných úprav
 7. Ohlásenie udržiavacích prác
 8. Povolenie odstrániť stavbu
 9. Povoliť terenné úpravy
 10. Predĺženie termínu dokončenia stavby novela
 11. Predĺžiť platnosť stavebného povolenia
 12. Žiadosť o zriadenie vjazdu
 13. Žiadosť o rozkopávku
 14. Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 15. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia fo.
 16. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia práv. os.
 17. Žiadosť zmena stavby pred dokončením
 18. Ohlásenie stavebných úprav
 19. Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
 20. Žiadosť o vydanie stanoviska k použitiu poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. účely

Modernizácia odpadového hospodárstva združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište


Zmluva 1EK

Zmluva VEROBS

Zmluva ZO BOVO - Granelam

Zmluva o manažmente verejného obstarávania


Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

BOVO olympiáda - projekt, ktorý naštartoval spoluprácu a založenie ZO BOVO

stanovy ZO BOVO

valné zhromaždenie

zmluva Prima banka

zmluva ZO BOVO - Granelam s. r. o.


Projekt "Tepelný zdroj pre ZŠ a MŠ"

Zmluva R Staving

Zmluva VEROBS

zobraz ďaľšie

Velke Orviste erb

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište