Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p1037_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Strategické dokumenty

na stránke sa pracuje

Rozvoj obceBytova a domová výstavba

PKO

Parkur arena
Verejné osvetlenie - PROJEKT

verejné osvetlenieprojekt_osvetlenie.pdf

Stavebné tlačivá

 1. Správne poplatky
 2. Drobná stavba
 3. Kolaudačné rozhodnutie novela
 4. Návrh na-vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fo.
 5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby po.
 6. Ohlásenie stavebných úprav
 7. Ohlásenie udržiavacích prác
 8. Povolenie odstrániť stavbu
 9. Povoliť terenné úpravy
 10. Predĺženie termínu dokončenia stavby novela
 11. Predĺžiť platnosť stavebného povolenia
 12. Žiadosť o zriadenie vjazdu
 13. Žiadosť o rozkopávku
 14. Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 15. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia fo.
 16. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia práv. os.
 17. Žiadosť zmena stavby pred dokončením

Modernizácia odpadového hospodárstva združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

Zmluva 1EK

Zmluva VEROBS

Zmluva ZO BOVO - Granelam


Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

BOVO olympiáda - projekt, ktorý naštartoval spoluprácu a založenie ZO BOVO

stanovy ZO BOVO

valné zhromaždenie

zmluva Prima banka

zmluva ZO BOVO - Granelam s. r. o.


zobraz ďaľšie

Velke Orviste erb

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište