Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Materská škola

Adresa: Školská ulica 44, 922 01 Veľké Orvište
Tel.: 033/77 46 103


Milada Kadlecová

Riaditeľka


Ing. Jana Gonová

UčiteľkaZačiatok školského roka v MŠ 2018/2019

Milé naše deti, brány MŠ sa otvoria dňa 3.9.2018 o 7:00 hod. Tešia sa na Vás Vaše pani učiteľky.

Prevádzka MŠ bude od 7:00 do 16:00 hod.Veľkonočné prázdniny 2018:

MŠ vo Veľkom Orvišti bude počas veľkonočných sviatkov v čase od 29.03. do 02.04.2018 zatvorená.

V utorok 03.04.2018 bude MŠ v prevádzke, ďalej prosíme rodičov, ktorých deti neplánujú prísť v utorok do MŠ (03.04.2018), aby sa odhlásili zo stravy najneskôr do 27.03.2018.

Ďakujeme

riaditeľstvo MŠ vo Veľkom Orvišti.


Oznam:

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Orvišti v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch 19.4.2018 a 20.04. 2018 v čase od 10:00 do 16:00 hod.. Tento zápis bude spojený s Dňom otvorených dverí. Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ, organizáciou, personálom atď...

Rodičia si so sebou prinesú:

- občiansky preukaz zákonného zástupcu,

- rodný list dieťaťa,

- vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom.

Žiadosť je k dispozícií na stiahnutie na web stránke MŠ alebo v kancelárií riaditeľky MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie do MŠ


Oznam:

Materská škola bude dňa 02.02.2018 (piatok) z dôvodu polročných prázdnin zatvorená.


Oznam:

Dňa 11.01.2018 o 16:30 h sa uskutoční rodičovské združenie v budove ZŠ vo Veľkom Orvišti ohľadne detského karnevalu, ktorý sa bude konať dňa 27.01.2018 v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti.


Detský karneval: 27.01.2018 v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti


Vianočné prázdniny od 23.12.2017 do 05.01.2018


My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište