Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Materská škola

Adresa: Školská ulica 44, 922 01 Veľké Orvište
Tel.: 033/77 46 103


Bc. Edita Lukáčiková

Riaditeľka


p. Milada Kadlecová

UčiteľkaRODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 13.01.2020 (pondelok) o 16:30 hod. sa v priestoroch Základnej školy Veľké Orvište uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná nakoľko sa na rodičovskom združení bude prerokovávať organizovanie Detského karnevalu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÉ PRÁZDNINY V MATERSKEJ ŠKOLE

Riaditeľka materskej školy na základe súhlasu zriaďovateľa, Obecného úradu Veľké Orvište, informuje rodičov, že materská škola bude v čase jarných prázdnin

od 17.02. do 21.02.2020 ZATVORENÁ. Do materskej školy detičky opäť zavítajú v pondelok 24.02.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Dňa 12. novembra 2019 o 10:00 hod. sa deti zúčastnia divadelnej dramatizácie Tato, Oliver a mama, ktorá sa bude konať v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. V rámci tejto akcie plánujeme s deťmi navštíviť aj výstavu ilustrácií Poďme objavovať Slovensko ilustrátorky Márie Nerádovej a prezrieme si rozprávkovú miestnosť a zábavno-náučný priestor Múdra ponorka.


Prosba

Dňa 10.12.2019 máme v pláne usporiadať v spolupráci s miestnou základnou školou Vianočné trhy. Týmto by sme Vás milí rodičia chceli poprosiť o spoluprácu. Na trhoch budeme predávať Vami vyrobené výroby, ktorých výťažok sa použije na zakúpenie didaktických hračiek pre Vaše deti. Za spoluprácu pri organizácii a výrobe výrobkov na predaj vopred veľmi pekne ďakujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé deti a vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom v našej obci Veľké Orvište.

Kedy? štvrtok 5. decembra 2019

Kde? v sále Kultúrneho domu

O koľkej? o 17:00 hod.


Program? očakávanie príchodu Mikuláša a jeho pomocníkov, vystúpenie detí materskej a základnej školy.
Oznam:

Riaditeľstvo MŠ vo Veľkom Orvišti Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2019 o 16:00 h v priestoroch MŠ Veľké Orvište.

Za Vašu účasť vopred ďakujeme.

Riaditeľstvo MŠRiaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Orvišti v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať 12.4.2019 v čase od 10:00 do 16:00 h a zároveň bude spojený aj s Dňom otvorených dverí. Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ, organizáciou, personálom atď...

Na zápis je potrebné priniesť:

- občiansky preukaz zákonného zástupcu,

- rodný list dieťaťa,

- vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom.

Žiadosť je k dispozícií v kancelárií riaditeľky MŠ vo Veľkom Orvišti.


Začiatok školského roka v MŠ 2018/2019

Milé naše deti, brány MŠ sa otvoria dňa 3.9.2018 o 7:00 hod. Tešia sa na Vás Vaše pani učiteľky.

Prevádzka MŠ bude od 7:00 do 16:00 hod.
Oznam:

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Orvišti v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch 19.4.2018 a 20.04. 2018 v čase od 10:00 do 16:00 hod.. Tento zápis bude spojený s Dňom otvorených dverí. Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ, organizáciou, personálom atď...

Rodičia si so sebou prinesú:

- občiansky preukaz zákonného zástupcu,

- rodný list dieťaťa,

- vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom.

Žiadosť je k dispozícií na stiahnutie na web stránke MŠ alebo v kancelárií riaditeľky MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie do MŠ
My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište