Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Materská škola

Adresa: Školská ulica 44, 922 01 Veľké Orvište
Tel.: 033/77 46 103


Bc. Edita Lukáčiková

Riaditeľka


p. Milada Kadlecová

UčiteľkaVážení rodičia,

oznamujeme Vám, že materská škola bude v dňoch od 05.03. do 14.03.2020 zatvorená z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí, zníženého počtu detí a vykonávania dezinfekcie priestorov.

MŠ bude opäť v prevádzke od 16.032020.

Zriaďovateľ MŠ obec Veľké Orvište v zastúpení starostu PhDr. Pavlom Pavlovičom a riaditeľka Mgr. Edita Lukáčiková.

Ďakujeme za pochopenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

V našej materskej škôlke sa vyskytli Varicella zoster – alebo ovčie kiahne. Sú vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Ich inkubačná doba je dva týždne . Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch. Po ich prekonaní už získavate celoživotnú imunitu. Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak vaše dieťa ochorie, nahláste nám prosím infekčnú chorobu.

Ďakujeme

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyzdvihnutie, predkladanie žiadostí a podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Podmienky prijímania:

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole od 02.03 - 05. 03.2020 od 10,00 do 12,00 hod., stiahnuť z internetovej stránky materskej školy alebo samostatne napísať.

Vyplnenú žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, súčasťou ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič do MŠ Veľké Orvište v termíne od 27.4. do 5.5. 2020. Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná súčasť detí na zápise do materskej školy.

Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, k žiadosti o prijatie je potrebné doložiť aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ošetrujúceho lekára.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 2020/2021 riaditeľka vydá do 30. júna 2020.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ Veľké Orvište do 30. apríla 2020.

Veľké Orvište, 13.02.2019 Mgr. Edita Lukáčiková, riaditeľka mš

Žiadosť a lekárská správa tu: null

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


všetkým, ktorí strávili sobotnejšie popoludnie dňa 25. januára s nami na Detskom karnevale, prispeli tak dobrou náladou, vstupným, kúpou tombolových lístkov a občerstvenia. Tiež veľká vďaka patrí rodičom detí za organizovanie a pomoc, takto sme spoločne pre materskú školu zarobili sumu 393,- €.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 13.01.2020 (pondelok) o 16:30 hod. sa v priestoroch Základnej školy Veľké Orvište uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná nakoľko sa na rodičovskom združení bude prerokovávať organizovanie Detského karnevalu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÉ PRÁZDNINY V MATERSKEJ ŠKOLE

Riaditeľka materskej školy na základe súhlasu zriaďovateľa, Obecného úradu Veľké Orvište, informuje rodičov, že materská škola bude v čase jarných prázdnin

od 17.02. do 21.02.2020 ZATVORENÁ. Do materskej školy detičky opäť zavítajú v pondelok 24.02.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Dňa 12. novembra 2019 o 10:00 hod. sa deti zúčastnia divadelnej dramatizácie Tato, Oliver a mama, ktorá sa bude konať v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. V rámci tejto akcie plánujeme s deťmi navštíviť aj výstavu ilustrácií Poďme objavovať Slovensko ilustrátorky Márie Nerádovej a prezrieme si rozprávkovú miestnosť a zábavno-náučný priestor Múdra ponorka.


Prosba

Dňa 10.12.2019 máme v pláne usporiadať v spolupráci s miestnou základnou školou Vianočné trhy. Týmto by sme Vás milí rodičia chceli poprosiť o spoluprácu. Na trhoch budeme predávať Vami vyrobené výroby, ktorých výťažok sa použije na zakúpenie didaktických hračiek pre Vaše deti. Za spoluprácu pri organizácii a výrobe výrobkov na predaj vopred veľmi pekne ďakujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé deti a vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom v našej obci Veľké Orvište.

Kedy? štvrtok 5. decembra 2019

Kde? v sále Kultúrneho domu

O koľkej? o 17:00 hod.


Program? očakávanie príchodu Mikuláša a jeho pomocníkov, vystúpenie detí materskej a základnej školy.
Oznam:

Riaditeľstvo MŠ vo Veľkom Orvišti Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2019 o 16:00 h v priestoroch MŠ Veľké Orvište.

Za Vašu účasť vopred ďakujeme.

Riaditeľstvo MŠ


My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište