Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image p978_n8

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Materská škola

Adresa: Školská ulica 44, 922 01 Veľké Orvište
Tel.: 033-7746 103
Ing. Jana Gonová

Riaditeľka

Milada Kadlecová

UčiteľkaOznam:

Dňa 11.01.2018 o 16:30 h sa uskutoční rodičovské združenie v budove ZŠ vo Veľkom Orvišti ohľadne detského karnevalu, ktorý sa bude konať dňa 27.01.2018 v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti.


Detský karneval: 27.01.2018 v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti


Vianočné prázdniny od 23.12.2017 do 05.01.2018


My Image

Obecný úrad Veľké Orvište
Hlavná 17
922 01
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937

Phone_008040_25 033-7746 126


Veľké Orvište