Velke Orviste

RIVVIS
MCXIII

Stacks Image 925

oficiálna stránka obce

Hlavná 17,  922 01   Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212

Stacks Image 1338
Stacks Image 1405

033-7746 126

0904/ 746 164

Úradné hodiny OÚ

Pondelok 8:00 15:00
Útorok nestránkový deň
Streda 8:00 18:00
Štvrtok 8:00 15:00
Piatok 8:00 13:00

Úradné  hodiny starosta

Pondelok 7:30 15:30
Útorok 7:30 15:30
Streda 7:30 18:00
Štvrtok 7:30 15:30
Piatok 7:30 13:00

My Image

PhDr. Pavol Paulovič
starosta
0911 271 955
starosta@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Ing. Jana Müllerová
financie
033-7746 152
ou@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Adela Jankechová
info
0904-746 164
info@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

My Image

Naďa Vanglová
podateľňa
033-7746 126
podatelna@velkeorviste.sk

Poslanci
obecného zastupiteťstva


Zástupca starostu
Jozef Valo

Školstvo
Ing. Marián Šiška
Životné prostredie
Dušan Kraľovič
Sociálna práca
Marta Kráľovičová
Kultúra
Gabriela Michelová
Ochrana verejného záujmu
Mgr. Elena Horňanská
Výstavba
Pavol Táborský
Šport
Jaroslav Vavrinec
Verejný poriadok
Peter Djenka

Hlavný kontrolór

Ing. Emerencia Kollárová


OZNAM - Rozšírenie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 06.04.2020


Zápis do 1. ročníka Základnej školy vo Veľkom Orvišti na školský rok 2020/2021

Oznam o zápise do 1. ročnika

Dotazník k zápisu

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka


OZNAM - Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrenie - Úrad verejného zdravotníctva SR


Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Piešťany


OZNAM - Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia


OZNAM - SENIORI (odbor prevencie kriminality)

Leták - odbor prevencie kriminality


OZNAM - Úprava úradných hodín pre verejnosť

Pracovisko Obecného úradu bude pre osobné vybavovanie agendy otvorené od 1. apríla 2020 tri dni v týždni, a to v pondelok v čase od 08:00 – 11:00 hodiny, v stredu od 15:00 – 17:00 hodiny a vo štvrtok od 08:00 – 11:00 hodiny.

Rozhodnutia za komunálny odpad budú občanom doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Úhrada poplatku za komunálny odpad sa až do odvolania v pokladni obce nevyberá. Poplatok môžete uhradiť výhradne cez internetbanking.

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - CBA Pavol Táborský

Žiadame zákazníkov potravín CBA Pavol Táborský o dodržiavanie opatrení vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .

1. Vstup do predajne je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami použitím rúška, šatky alebo šálu .

2. Pri vstupe do predajne, prosíme používajte jednorázové rukavice .

3. Ak stojíte v rade, prosíme dodržujte odstup minimálne 2 metre.

4. Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 . Pre predajňu CBA Univerzál v našej obci platí počet zákazníkov 3. Keďže predajňa má zmenené otváracie hodiny v čase od 9 hodiny do 11 hodiny je povolený vstup len osobám nad 65 rokov.

Prosíme zákazníkov o zodpovedný prístup k uvedeným opatreniam a ich dodržiavanie, ktoré je nariadené v záujme zdravia nás všetkých . V prípade, keď Vás pracovník predajne slušne napomenie o nedodržiavaní nariadených opatrení, prosíme o slušné správanie a poslúchnutie . Všetky informácie sú vyvesené na viditeľnom mieste pri vstupe do predajne .

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - Ochrana lesov pred požiarmi

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


OZNAM

ZMENA - režimové opatrenia hlavného hygienika SR

Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia hlavného hygienika SR


OZNAM - Nákup potravín

OcÚ vo Veľkom Orvišti oznamuje občanom, že od pondelka 30.03.2020 ponúka možnosť nákupu a dovozu základných potravín, hygienických potrieb a liekov pre seniorov nad 65 rokov, osamelých, imobilných, chorých a občanov v karanténe. Objednať nákup si môžu dvakrát týždenne, a to každý pondelok a štvrtok medzi 08:00 – 11:00 h na tel. č.: 033/7746 126. V popoludňajších hodinách následne doručí pracovník OcÚ nákup občanom. K uvedenej službe obec pristúpila v záujme ochrany zdravia našich seniorov.


OZNAM - OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Vážení zákazníci,

POŠTA OSTROV PRI PIEŠŤANOCH bude v dňoch od 24. 03. 2020 do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

OTVORENÁ

pondelok 08:00 - 12:00

utorok 08:00 - 12:00

streda 12:00 - 16:00

štvrtok 08:00 - 12:00

piatok 08:00 - 12:00

Ďakujeme za porozumenie.


Slovenská pošta, a.s.


OZNAM - Nové letáky MZ SR (koronavírus)

10 odporúčaní pri COVID - 19

Čo robiť, ak ste chorý?

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia


OZNAM - Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR


OZNAM - Uznesenie Vlády SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18.03.2020


OZNAM- Obedy

Predstavenstvo spoločnosti GRANELAM a.s. oznamuje občanom, že nebude poskytovať obedy formou vývozu a výdaja v obciach Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce až do odvolania. Toto opatrenie je prijaté ako prevencia možnosti šírenia ochorenia vírusom COVID - 19.


OZNAM - Sociálna poisťovňa

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s nových koronavírusom


OZNAM - PT potraviny Pavla Táborského

PT potraviny Pavla Táborského oznamujú občanom, že od stredy 18.03.2020 sa z kapacitných a dezinfekčných dôvodov menia otváracie hodiny potravín nasledovne: Pondelok - Piatok od 06:00 - 11:00 h, v poobedňajších hodinách od 13:00 - 17:00 h, v sobotu budú potraviny otvorené od 06:00 - 12:00 h.


Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16. 03. 2020, ktorým sa dopĺňa a mení Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. 03. 2020


Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020


Prijatie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID – 19 na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti

Pracovisko Obecného úradu bude pre osobné vybavovanie agendy otvorené od 16.3.2020 v čase od 08:00 – 11:30 h (obmedzuje sa práca pracovníkov na poskytovanie služieb prostredníctvom telefónu a elektronických médií).

Úhrada poplatku za komunálny odpad: poplatok sa až do odvolania v pokladni obce nevyberá. Poplatok môžete uhradiť výhradne cez internetbanking na č. účtu, IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212.

Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu. V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín telefonicky alebo emailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov. Zároveň žiadame občanom, aby pri osobnom kontakte s pracovníkmi obecného úradu používali ochranné rúška.

Tel. kontakt a email:

0904/746 164

0911/271 955

033/7746 126

info@velkeorviste.sk

starosta@velkeorviste.sk

Obec Veľké Orvište bude všetkých spoluobčanov priebežne informovať o všetkých prijatých opatreniach prostredníctvom webovej stránky obce, FB stránky a miestneho rozhlasu.

Za porozumenie veľmi pekne ďakujeme.


OZNAM - PT potraviny Pavla Táborského

PT potraviny Pavla Táborského prosia svojich zákazníkov, aby od 16.3.2020 pri návšteve potravín používali ochranné rúška, šál alebo šatku, pri nákupe sa správali zodpovedne k sebe i k pracovníkom predajne a zároveň obmedzili komunikáciu v celej predajni.


OZNAM

Oznamujeme občanom, že od stredy 11.3.2020 do piatku 27.3.2020 bude prevádzka MŠ, ZŠ a Obecnej knižnice z preventívneho opatrenia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 zatvorená. OcÚ bude fungovať len v obmedzenom režime, vybavíme len súrne prípady. Prosím sledujte oznamy na webovej a facebookovej stránke obce Veľké Orvište.

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - Mimoriadna situácia

Vláda SR na základe uznesenia č. 111 z 11.3.2020 vyhlasuje od 12.3.2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11.03.2020


Oznam:

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Vyvesené: 10.03.2020


Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí


Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí


OZNAM - Obedy

Predstavenstvo spoločnosti GRANELAM a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 11.3.2020 - 22.3.2020 nebude poskytovať obedy formou vývozu a výdaja v obciach Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce. Toto opatrenie je prijaté ako prevencia možnosti šírenia ochorenia vírusom COVID - 19.


Oznam - ZOOM optika Bratislava

Dňa 03.03.2020 (utorok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať si nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse, v čase od 11:00 - 12:00 h pred OcÚ Veľké Orvište.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 27.02.2020 (štvrtok) o 17:20 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


Stavebné povolenie - Zuzana a Ľudovít Doktor (verejná vyhláška)

Oznámenie o začatí stavebného konania - "IBV Staré Konopisko - Krakovany" (verejná vyhláška)


Projekt - WIFI pre Teba

Plagát Veľké Orvište


OZNAM - DETSKÝ KARNEVAL

V sobotu 25.1.2020 o 15:00 h sa uskutoční DETSKÝ KARNEVAL v KD vo Veľkom Orvišti. Tešíme sa na pekné masky.


OZNAM - Kominárstvo Oršulák Piešťany

Dňa 16.1.2020 (štvrtok) od 13:00 h bude vykonávať revízie komínov na ul. Hlavná a Tálová. Cena za jednu revíziu je 10 Eur.


OZNAM - Kruhový tréning s Katkou

Kruhový tréning s Katkou - plagát


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 13.1.2020 (pondelok) o 16:20 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


OPRAVA - Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška)


Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška)


Rozhodnutie - ustanovenie za opatrovníka (verejná vyhláška)


Termíny odvozu odpadov v 1. polroku 2020Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov alebo iných porastov


EU MDaVSRSúvisiaci obrázok

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Logo - wifi pre teba

Obec Veľké Orvište

Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište

Názov projektu: WIFI pre obec Veľké Orvište

Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Orvište

Výška poskytnutého NFP: 9 975,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

 • Futbalový štadión v obci Veľké Orvište na Športovej ulici, parcela č. 1228/3, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Námestie pri Kultúrnom dome v obci Veľké Orvište na Hlavnej ulici, parcela č. 111/15, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Detské ihrisko za kultúrnym domom v obci Veľké Orvište, parcela č. 111/4, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Detské ihrisko v areáli Základnej a Materskej školy v obci Veľké Orvište na ulici Školskej, parcela č. 219/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 975 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Zastávka autobusu v smerom na obec Bašovce v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 1234, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Zastávka autobusu v smere od mesta Piešťany v obci Veľké Orvište na ulici Hlavnej, parcela č. 518/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Oddychová zóna v areáli rybníka v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 914/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište.

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www stránka obce.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na

www.opii.gov.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu

www.eufondy.sk

Wifi pre obec Veľké Orvište


IBV Stakré Konopisko - oznámenie o začatí stavebného konania


NOVÝ MERAČ RÝCHLOSTI

V rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie bol na vjazde do obce Veľké Orvište od obce Ostrov nainštalovaný merač rýchlosti vozidiel s informačným panelom.

Projekt finančne podporila nadácia Allianz.


Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlament 25.05.2019 vo Veľkom Orvišti


Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019


Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veľké Orvište č. R2019/000146

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Bašovce"

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Rozhodnutie o zmene stavby a kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Rekonštrukcia pešieho chodníka" Obec Krakovany - Verejná vyhláška

Rozhodnutie - Povolenie na osobitné užívanie vôd Develop&Partners s.r.o.

Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 - Rozšírenie vodovodu a SO 04 - Splašková kanalizácia, Develop&Partners s.r.o.

Usmernenie - "domáce zabíjačky"

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 1

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 2

NDS, a.s. - Akčný plán ochrany proti hluku (III. etapa) 3. Veľké Orvište D1 Senec - Chocholná_

BOMAT s. r. o. - rozhodnutie OÚ OSŽP

Piešťany OU-PN-OSZP-2016/002954

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000742-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000741-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000740-Ma

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Rozhodnutie OSŽP OÚ Piešťany - IBV MLYN - povolenie na osobitné užívanie vôd


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konaniaPokosená tráva

silážna jama za miestnym JRD
OZNAM - Rozšírenie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 06.04.2020


Zápis do 1. ročníka Základnej školy vo Veľkom Orvišti na školský rok 2020/2021

Oznam o zápise do 1. ročnika

Dotazník k zápisu

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka


OZNAM - Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrenie - Úrad verejného zdravotníctva SR


Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Piešťany


OZNAM - Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia


OZNAM - SENIORI (odbor prevencie kriminality)

Leták - odbor prevencie kriminality


OZNAM - Úprava úradných hodín pre verejnosť

Pracovisko Obecného úradu bude pre osobné vybavovanie agendy otvorené od 1. apríla 2020 tri dni v týždni, a to v pondelok v čase od 08:00 – 11:00 hodiny, v stredu od 15:00 – 17:00 hodiny a vo štvrtok od 08:00 – 11:00 hodiny.

Rozhodnutia za komunálny odpad budú občanom doručené v najbližších dňoch do poštových schránok. Úhrada poplatku za komunálny odpad sa až do odvolania v pokladni obce nevyberá. Poplatok môžete uhradiť výhradne cez internetbanking.

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - CBA Pavol Táborský

Žiadame zákazníkov potravín CBA Pavol Táborský o dodržiavanie opatrení vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .

1. Vstup do predajne je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami použitím rúška, šatky alebo šálu .

2. Pri vstupe do predajne, prosíme používajte jednorázové rukavice .

3. Ak stojíte v rade, prosíme dodržujte odstup minimálne 2 metre.

4. Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 . Pre predajňu CBA Univerzál v našej obci platí počet zákazníkov 3. Keďže predajňa má zmenené otváracie hodiny v čase od 9 hodiny do 11 hodiny je povolený vstup len osobám nad 65 rokov.

Prosíme zákazníkov o zodpovedný prístup k uvedeným opatreniam a ich dodržiavanie, ktoré je nariadené v záujme zdravia nás všetkých . V prípade, keď Vás pracovník predajne slušne napomenie o nedodržiavaní nariadených opatrení, prosíme o slušné správanie a poslúchnutie . Všetky informácie sú vyvesené na viditeľnom mieste pri vstupe do predajne .

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - Ochrana lesov pred požiarmi

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


OZNAM

ZMENA - režimové opatrenia hlavného hygienika SR

Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia hlavného hygienika SR


OZNAM - Nákup potravín

OcÚ vo Veľkom Orvišti oznamuje občanom, že od pondelka 30.03.2020 ponúka možnosť nákupu a dovozu základných potravín, hygienických potrieb a liekov pre seniorov nad 65 rokov, osamelých, imobilných, chorých a občanov v karanténe. Objednať nákup si môžu dvakrát týždenne, a to každý pondelok a štvrtok medzi 08:00 – 11:00 h na tel. č.: 033/7746 126. V popoludňajších hodinách následne doručí pracovník OcÚ nákup občanom. K uvedenej službe obec pristúpila v záujme ochrany zdravia našich seniorov.


OZNAM - OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Vážení zákazníci,

POŠTA OSTROV PRI PIEŠŤANOCH bude v dňoch od 24. 03. 2020 do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

OTVORENÁ

pondelok 08:00 - 12:00

utorok 08:00 - 12:00

streda 12:00 - 16:00

štvrtok 08:00 - 12:00

piatok 08:00 - 12:00

Ďakujeme za porozumenie.


Slovenská pošta, a.s.


OZNAM - Nové letáky MZ SR (koronavírus)

10 odporúčaní pri COVID - 19

Čo robiť, ak ste chorý?

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia


OZNAM - Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR


OZNAM - Uznesenie Vlády SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18.03.2020


OZNAM- Obedy

Predstavenstvo spoločnosti GRANELAM a.s. oznamuje občanom, že nebude poskytovať obedy formou vývozu a výdaja v obciach Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce až do odvolania. Toto opatrenie je prijaté ako prevencia možnosti šírenia ochorenia vírusom COVID - 19.


OZNAM - Sociálna poisťovňa

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s nových koronavírusom


OZNAM - PT potraviny Pavla Táborského

PT potraviny Pavla Táborského oznamujú občanom, že od stredy 18.03.2020 sa z kapacitných a dezinfekčných dôvodov menia otváracie hodiny potravín nasledovne: Pondelok - Piatok od 06:00 - 11:00 h, v poobedňajších hodinách od 13:00 - 17:00 h, v sobotu budú potraviny otvorené od 06:00 - 12:00 h.


Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16. 03. 2020, ktorým sa dopĺňa a mení Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. 03. 2020


Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020


Prijatie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID – 19 na Obecnom úrade vo Veľkom Orvišti

Pracovisko Obecného úradu bude pre osobné vybavovanie agendy otvorené od 16.3.2020 v čase od 08:00 – 11:30 h (obmedzuje sa práca pracovníkov na poskytovanie služieb prostredníctvom telefónu a elektronických médií).

Úhrada poplatku za komunálny odpad: poplatok sa až do odvolania v pokladni obce nevyberá. Poplatok môžete uhradiť výhradne cez internetbanking na č. účtu, IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212.

Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu. V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín telefonicky alebo emailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov. Zároveň žiadame občanom, aby pri osobnom kontakte s pracovníkmi obecného úradu používali ochranné rúška.

Tel. kontakt a email:

0904/746 164

0911/271 955

033/7746 126

info@velkeorviste.sk

starosta@velkeorviste.sk

Obec Veľké Orvište bude všetkých spoluobčanov priebežne informovať o všetkých prijatých opatreniach prostredníctvom webovej stránky obce, FB stránky a miestneho rozhlasu.

Za porozumenie veľmi pekne ďakujeme.


OZNAM - PT potraviny Pavla Táborského

PT potraviny Pavla Táborského prosia svojich zákazníkov, aby od 16.3.2020 pri návšteve potravín používali ochranné rúška, šál alebo šatku, pri nákupe sa správali zodpovedne k sebe i k pracovníkom predajne a zároveň obmedzili komunikáciu v celej predajni.


OZNAM

Oznamujeme občanom, že od stredy 11.3.2020 do piatku 27.3.2020 bude prevádzka MŠ, ZŠ a Obecnej knižnice z preventívneho opatrenia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 zatvorená. OcÚ bude fungovať len v obmedzenom režime, vybavíme len súrne prípady. Prosím sledujte oznamy na webovej a facebookovej stránke obce Veľké Orvište.

Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - Mimoriadna situácia

Vláda SR na základe uznesenia č. 111 z 11.3.2020 vyhlasuje od 12.3.2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11.03.2020


Oznam:

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Vyvesené: 10.03.2020


Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí


Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí


OZNAM - Obedy

Predstavenstvo spoločnosti GRANELAM a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 11.3.2020 - 22.3.2020 nebude poskytovať obedy formou vývozu a výdaja v obciach Veľké Orvište, Ostrov a Bašovce. Toto opatrenie je prijaté ako prevencia možnosti šírenia ochorenia vírusom COVID - 19.


Oznam - ZOOM optika Bratislava

Dňa 03.03.2020 (utorok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať si nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse, v čase od 11:00 - 12:00 h pred OcÚ Veľké Orvište.


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 27.02.2020 (štvrtok) o 17:20 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


Stavebné povolenie - Zuzana a Ľudovít Doktor (verejná vyhláška)

Oznámenie o začatí stavebného konania - "IBV Staré Konopisko - Krakovany" (verejná vyhláška)


Projekt - WIFI pre Teba

Plagát Veľké Orvište


OZNAM - DETSKÝ KARNEVAL

V sobotu 25.1.2020 o 15:00 h sa uskutoční DETSKÝ KARNEVAL v KD vo Veľkom Orvišti. Tešíme sa na pekné masky.


OZNAM - Kominárstvo Oršulák Piešťany

Dňa 16.1.2020 (štvrtok) od 13:00 h bude vykonávať revízie komínov na ul. Hlavná a Tálová. Cena za jednu revíziu je 10 Eur.


OZNAM - Kruhový tréning s Katkou

Kruhový tréning s Katkou - plagát


OZNAM - Výkup papiera

Dňa 13.1.2020 (pondelok) o 16:20 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.


OPRAVA - Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška)


Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška)


Rozhodnutie - ustanovenie za opatrovníka (verejná vyhláška)


Termíny odvozu odpadov v 1. polroku 2020Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov alebo iných porastov


EU MDaVSRSúvisiaci obrázok

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Logo - wifi pre teba

Obec Veľké Orvište

Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište

Názov projektu: WIFI pre obec Veľké Orvište

Miesto realizácie projektu: Obec Veľké Orvište

Výška poskytnutého NFP: 9 975,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

 • Futbalový štadión v obci Veľké Orvište na Športovej ulici, parcela č. 1228/3, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Námestie pri Kultúrnom dome v obci Veľké Orvište na Hlavnej ulici, parcela č. 111/15, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Detské ihrisko za kultúrnym domom v obci Veľké Orvište, parcela č. 111/4, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Detské ihrisko v areáli Základnej a Materskej školy v obci Veľké Orvište na ulici Školskej, parcela č. 219/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 975 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Zastávka autobusu v smerom na obec Bašovce v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 1234, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Zastávka autobusu v smere od mesta Piešťany v obci Veľké Orvište na ulici Hlavnej, parcela č. 518/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište,
 • Oddychová zóna v areáli rybníka v obci Veľké Orvište na ulici Slnečnej, parcela č. 914/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 800 pre katastrálne územie Veľké Orvište.

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www stránka obce.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na

www.opii.gov.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu

www.eufondy.sk

Wifi pre obec Veľké Orvište


IBV Stakré Konopisko - oznámenie o začatí stavebného konania


NOVÝ MERAČ RÝCHLOSTI

V rámci zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie bol na vjazde do obce Veľké Orvište od obce Ostrov nainštalovaný merač rýchlosti vozidiel s informačným panelom.

Projekt finančne podporila nadácia Allianz.


Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlament 25.05.2019 vo Veľkom Orvišti


Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019


Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veľké Orvište č. R2019/000146

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Bašovce"

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Rozhodnutie o zmene stavby a kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Rekonštrukcia pešieho chodníka" Obec Krakovany - Verejná vyhláška

Rozhodnutie - Povolenie na osobitné užívanie vôd Develop&Partners s.r.o.

Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 - Rozšírenie vodovodu a SO 04 - Splašková kanalizácia, Develop&Partners s.r.o.

Usmernenie - "domáce zabíjačky"

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 1

Usmernenie - "domáce zabíjačky" - príloha č. 2

NDS, a.s. - Akčný plán ochrany proti hluku (III. etapa) 3. Veľké Orvište D1 Senec - Chocholná_

BOMAT s. r. o. - rozhodnutie OÚ OSŽP

Piešťany OU-PN-OSZP-2016/002954

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000742-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000741-Ma

IBV MLYN - oznám. o začatí stav. konania - R2018.000740-Ma

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe


"Územný plán obce Bašovce" - Správa o hodnotení strategického dokumentu


Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie - BOMAT - Oznámenie o začatí konania


Okresný úrad Trnava-odbor výstavby a bytovej politiky - "Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania"


Oznámenie o začatí konania - BOMAT s.r.o.


Oznámenie o začatí stavebného konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania IBV MLYN - verejná vyhláška


Rozhodnutie OSŽP OÚ Piešťany - IBV MLYN - povolenie na osobitné užívanie vôd


Regionálny úrad verejného zdravotníctva - VÝZVA - výkon deratizácie


Rozhodnutie - Verejná vyhláška


Rozhodnutie - predĺženie termínu dokončenia stavby "Veľké Orvište - rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 02 Rekonštrukcia MK Pažitná"


Rozhodnutie "IBV Staré Konopisko - Krakovany" - verejná vyhláška


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška


"IBV Staré Konopisko - Krakovany" - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konaniaPokosená tráva

silážna jama za miestnym JRD
My Image


Veľké Orvište